Gói Tháng

Gói Cả Tháng – Siêu Tiết Kiệm

Thông Tin Gói

Nếu bạn đã thử qua gói Ngày của bib nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu làm việc hàng ngày của bạn thì hãy để bib được đi chung con đường thành công của bạn qua mỗi ngày làm việc nhé.

Bảng Giá

*** Từ 8h00 đến 18h00 *** Tiến đến thành công!

1. Bàn 01 người (tối đa 02 người): 960k (Bàn cố định)

2. Bàn 02 người (tối đa 04 người): 1500k (Bàn cố định)

3. Bàn 04 người (tối đa 06 người): 2900k (Bàn cố định)

4. Bàn 04 người: 3200k (Bàn cố định để được máy tính để bàn)

5. Bàn 06 người (tối đa 08 người): 4200k (Bàn cố định)

Đăng Ký