Platinum Member

Gói Nước

Thông Tin Gói

Gói nước dành cho người vừa làm việc vừa thích thưởng thức các món nước tại bib chỉ với 1 mức giá cố định và duy nhất trong tháng, dù vật giá ngoài kia có tăng, the bib vẫn giúp bạn ổn định chi phí!

Bảng Giá

Gói 10 ly: 360k cho 01 tháng sử dụng

Gói 20 ly: 650k cho 01 tháng sử dụng

Gói 30 ly: 960k cho 02 tháng sử dụng

Đăng Ký